“Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στη δέσμευση ότι – σε 5 χρόνια – το κράτος δεν θα χρησιμοποιεί έγγραφα. Όλες οι συναλλαγές στο Δηµόσιο και µε το Δηµόσιο θα γίνονται ηλεκτρονικά. Οι Γάλλοι θα το κάνουν µέχρι το 2022. “

Ο 32χρονος Δημήτρης Κυριακόπουλος είναι νέος επιχειρηματίας. «Οι υψηλοί φόροι, οι τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές είναι προβλήματα όχι μόνο των νέων αλλά όλων των επιχειρηματιών» λέει. «Το πιο δύσκολο όμως για ένα νέο παιδί είναι η γραφειοκρατία. Γιατί ο νέος δεν ξέρει τα ”κόλπα” του δημοσίου και δεν έχει την δυνατότητα να έχει ολόκληρο λογιστήριο για να τα βγάζει πέρα με δήμους, περιφέρειες, ΔΕΚΟ και υπουργεία».

Τα λάθη όμως που µας οδήγησαν στην πτώχευση συνεχίζονται. Η γραφειοκρατία και τα διοικητικά βάρη που επωμίζεται όποιος συναλλάσσεται µε το Δηµόσιο πολλαπλασιάζονται αντί να μειώνονται.

Την εικόνα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα αποτυπώνει πρόσφατη έρευνα του οργανισμού διαΝΕΟσις. Ελάχιστες διαδικασίες και δομές της δημόσιας διοίκησης χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις και πληροφοριακά συστήματα, ενώ πολλές από τις υπάρχουσες είναι προβληματικές. Στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017, η χώρα μας βρίσκεται στην 24η θέση στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Η χώρα µας φέτος κατρακύλησε έξι θέσεις στον δείκτη ευκολίας του επιχειρείν “Doing Business” της Παγκόσμιας Τράπεζας και βρέθηκε στην 67η θέση, κάτω από την Κύπρο, αλλά και από την Αλβανία.

Μια κυβέρνηση που θα είχε διάθεση να συγκρουστεί με το γραφειοκρατικό τέρας θα εφάρμοζε το μοντέλο της Πορτογαλίας, όπου ανοίγεις επιχείρηση σε 47 λεπτά. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στη δέσμευση ότι – σε 5 χρόνια – το κράτος δεν θα χρησιμοποιεί έγγραφα. Όλες οι συναλλαγές στο Δηµόσιο και µε το Δηµόσιο θα γίνονται ηλεκτρονικά. Οι Γάλλοι θα το κάνουν µέχρι το 2022. Πρέπει να απαγορευτεί στις δημόσιες υπηρεσίες να ζητούν ξανά από τον πολίτη στοιχεία που ήδη έχουν δοθεί μια φορά στο κράτος. Αν εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει το Ποτάμι θα βελτιωθεί η θέση µας στον δείκτη αποτελεσματικότητας του Δηµοσίου και θα πάψουμε να είμαστε στο τέλος της ευρωπαϊκής κατάταξης μαζί µε τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Φωτογραφία: Αφροδίτη Χουλάκη

“Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στη δέσμευση ότι – σε 5 χρόνια – το κράτος δεν θα χρησιμοποιεί έγγραφα. Όλες οι συναλλαγές στο Δηµόσιο και µε το Δηµόσιο θα γίνονται ηλεκτρονικά. Οι Γάλλοι θα το κάνουν µέχρι το 2022.”

Ο 32χρονος Δημήτρης Κυριακόπουλος είναι νέος επιχειρηματίας. «Οι υψηλοί φόροι, οι τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές είναι προβλήματα όχι μόνο των νέων αλλά όλων των επιχειρηματιών» λέει. «Το πιο δύσκολο όμως για ένα νέο παιδί είναι η γραφειοκρατία. Γιατί ο νέος δεν ξέρει τα ”κόλπα” του δημοσίου και δεν έχει την δυνατότητα να έχει ολόκληρο λογιστήριο για να τα βγάζει πέρα με δήμους, περιφέρειες, ΔΕΚΟ και υπουργεία».

Τα λάθη όμως που µας οδήγησαν στην πτώχευση συνεχίζονται. Η γραφειοκρατία και τα διοικητικά βάρη που επωμίζεται όποιος συναλλάσσεται µε το Δηµόσιο πολλαπλασιάζονται αντί να μειώνονται.

Την εικόνα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα αποτυπώνει πρόσφατη έρευνα του οργανισμού διαΝΕΟσις. Ελάχιστες διαδικασίες και δομές της δημόσιας διοίκησης χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις και πληροφοριακά συστήματα, ενώ πολλές από τις υπάρχουσες είναι προβληματικές. Στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017, η χώρα μας βρίσκεται στην 24η θέση στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Η χώρα µας φέτος κατρακύλησε έξι θέσεις στον δείκτη ευκολίας του επιχειρείν “Doing Business” της Παγκόσμιας Τράπεζας και βρέθηκε στην 67η θέση, κάτω από την Κύπρο, αλλά και από την Αλβανία.

Μια κυβέρνηση που θα είχε διάθεση να συγκρουστεί με το γραφειοκρατικό τέρας θα εφάρμοζε το μοντέλο της Πορτογαλίας, όπου ανοίγεις επιχείρηση σε 47 λεπτά. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στη δέσμευση ότι – σε 5 χρόνια – το κράτος δεν θα χρησιμοποιεί έγγραφα. Όλες οι συναλλαγές στο Δηµόσιο και µε το Δηµόσιο θα γίνονται ηλεκτρονικά. Οι Γάλλοι θα το κάνουν µέχρι το 2022. Πρέπει να απαγορευτεί στις δημόσιες υπηρεσίες να ζητούν ξανά από τον πολίτη στοιχεία που ήδη έχουν δοθεί μια φορά στο κράτος. Αν εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει το Ποτάμι θα βελτιωθεί η θέση µας στον δείκτη αποτελεσματικότητας του Δηµοσίου και θα πάψουμε να είμαστε στο τέλος της ευρωπαϊκής κατάταξης μαζί µε τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Φωτογραφία: Αφροδίτη Χουλάκη