“Η Ελλάδα θα μπορούσε να προσελκύει κάθε χρόνο 100.000 «ασθενείς-ταξιδιώτες» με ετήσια έσοδα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα να αναπτύξει και τον συνεδριακό τουρισμό καθότι για την εκπαίδευση των γιατρών επιλέγονται χώρες και πόλεις με καλές καιρικές συνθήκες, με ασφάλεια και χαμηλό κόστος ζωής.”

Η παγκόσμια αγορά του ιατρικού τουρισμού ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια, με 6 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως και με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 20%-25%. Όλο και περισσότεροι ασθενείς αναζητούν ιατρική περίθαλψη σε χώρες τουριστικού ενδιαφέροντος με χαμηλότερο κόστος, αλλά υψηλή ποιότητα. Η Τουρκία είχε το 2015 περίπου 600.000 «ασθενείς-ταξιδιώτες».

Η Ελλάδα, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, θα μπορούσε να προσελκύει κάθε χρόνο 100.000 «ασθενείς-ταξιδιώτες» με ετήσια έσοδα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα να αναπτύξει και τον συνεδριακό τουρισμό καθότι για την εκπαίδευση των γιατρών επιλέγονται χώρες και πόλεις με καλές καιρικές συνθήκες, με ασφάλεια, χαμηλό κόστος ζωής και γρήγορη πρόσβαση στους συνεδριακούς χώρους.

Στην Λάρισα δεν λείπει το brand name. Είναι γνωστή διεθνώς ως η πόλη που έζησε ο Ιπποκράτης. Διαθέτει δύο νοσοκομεία, από τα οποία το Πανεπιστημιακό είναι από τα πιο σύγχρονα της Ελλάδας, πλήθος γιατρών όλων των ειδικοτήτων και βρίσκεται στο μέσο των μεγάλων οδικών αξόνων. Χρειάζεται όμως σύγχρονους συνεδριακούς χώρους και νέο θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση ιατρικού τουρισμού. Απαιτείται δηλαδή η δημιουργία Μητρώου Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού, η κατοχύρωση Διακριτικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού και η πιστοποίηση των Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού, όπως έχει ζητήσει το Ποτάμι με ερώτηση βουλευτών του προς την κυβέρνηση.