Θέλω να ισχύει η αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στους νόμους και κανείς να μη βρίσκεται υπεράνω νόμου. Να καταργηθούν η ασυλία και τα προνόμια των βουλευτών και των υπουργών. Βουλευτές και υπουργοί να έχουν πολιτική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση παρανομίας τους. Να μην απονέμεται χάρη σε πολιτικούς που με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν ζημιογόνα τη χώρα και τους πολίτες. Οι δικαστικοί να μη διορίζονται και να μην ελέγχονται από τους πολιτικούς. Η επιλογή αξιωματούχων να μην είναι κομματική. Η βουλευτική αποζημίωση να μην καθορίζεται από τους ίδιους. Τα κόμματα να μην επιχορηγούνται από το κράτος.

Θέλω να ισχύει η αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στους νόμους και κανείς να μη βρίσκεται υπεράνω νόμου. Να καταργηθούν η ασυλία και τα προνόμια των βουλευτών και των υπουργών. Βουλευτές και υπουργοί να έχουν πολιτική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση παρανομίας τους. Να μην απονέμεται χάρη σε πολιτικούς που με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν ζημιογόνα τη χώρα και τους πολίτες. Οι δικαστικοί να μη διορίζονται και να μην ελέγχονται από τους πολιτικούς. Η επιλογή αξιωματούχων να μην είναι κομματική. Η βουλευτική αποζημίωση να μην καθορίζεται από τους ίδιους. Τα κόμματα να μην επιχορηγούνται από το κράτος.
Μαρία